Đại tướng Đoàn Khuê: Nhà chính trị, nhà chiến lược quân sự xuất sắc của Đảng và Quân đội Nhân dân Việt Nam
#IG-179139

Nhân vật - Sự kiện

Đại tướng Đoàn Khuê: Nhà chính trị, nhà chiến lược quân sự xuất sắc của Đảng và Quân đội Nhân dân Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 26/10) Sinh ra và trưởng thành trong một gia đình kiên trung, có truyền thống yêu nước, cách mạng, có hai Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 6 người anh em là liệt sĩ, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Đại tướng Đoàn Khuê đã luôn nêu cao tấm gương sáng về một nhà lãnh đạo, nhà chiến lược sắc sảo suốt đời cống hiến, hy sinh và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc, Quân đội. Đại tướng Đoàn Khuê sinh ngày 29/10/1923, cách đây tròn 100 năm.
Xuất bản:Thứ năm, 26/10/2023 05:39 (GMT+7)