Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VII diễn ra từ ngày 25-27/9/2023
#IG-168731

Chính trị - Ngoại giao

Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VII diễn ra từ ngày 25-27/9/2023

Hà Nội (TTXVN 25/9) Từ ngày 25- 27/9/2023, Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VII năm 2023 diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội sẽ tuyên dương 420 thanh niên tiên tiến, đây là những tấm gương sáng được kỳ vọng góp phần lan tỏa việc học tập và làm theo lời Bác trong toàn xã hội.
Xuất bản:Thứ hai, 25/09/2023 05:19 (GMT+7)