Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Đại hội Đảng XII: Phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại

Đại hội Đảng XII: Phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại

Hà Nội (TTXVN 18/1) 1.510 đại biểu đại diện cho 4,5 triệu đảng viên sẽ tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, diễn ra từ ngày 20 đến 28/1/2016, để đánh giá kết quả 30 năm đổi mới; kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội XI của Đảng (nhiệm kỳ 2011-2015); quyết định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ 5 năm 2016-2020; bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII nhiệm kỳ 2016-2020.

 • Ngày:
  18/01/2016
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ