Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Đại hội Đảng VI: Quyết tâm đổi mới

Đại hội Đảng VI: Quyết tâm đổi mới

Hà Nội (TTXVN 17/1) Đại hội đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước, đưa đất nước vượt qua khó khăn, tiến lên phía trước.

 • Ngày:
  17/01/2021
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ