Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Đại hội Đảng IV: Độc lập và thống nhất đất nước

Đại hội Đảng IV: Độc lập và thống nhất đất nước

Hà Nội (TTXVN 6/1) Đại hội Đảng IV là Đại hội toàn thắng của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

 • Ngày:
  06/01/2016
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ