Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022-2027): Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh vì hạnh phúc của phụ nữ
#IG-63138

Chính trị - Ngoại giao

Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022-2027): Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh vì hạnh phúc của phụ nữ

Hà Nội (TTXVN 3/3) 1.000 phụ nữ tiêu biểu sẽ về dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022-2027) được tổ chức từ ngày 9-11/3/2022 tại Hà Nội. Đại hội có chủ đề: Phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, vì hạnh phúc của phụ nữ, vì sự phồn vinh của đất nước.
Xuất bản:Thứ năm, 03/03/2022 08:36 (GMT+7)