Đại hội ASOSAI lần thứ 15: Nhìn lại nhiệm kỳ Chủ tịch ASOSAI 2018-2021
#IG-21454

Chính trị - Ngoại giao

Đại hội ASOSAI lần thứ 15: Nhìn lại nhiệm kỳ Chủ tịch ASOSAI 2018-2021

Hà Nội (TTXVN 8/9) Trong các ngày từ 6-8/9/2021, Đại hội của Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 15 được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với sự tham gia của 47 Cơ quan Kiểm toán tối cao (SAI) thành viên và một số tổ chức quốc tế quan sát viên.
Xuất bản:Thứ tư, 08/09/2021 20:46 (GMT+7)