Đại học Bách khoa Hà Nội: 6 đợt thi Đánh giá tư duy năm 2024
#IG-168730

Giáo dục - Khoa Học

Đại học Bách khoa Hà Nội: 6 đợt thi Đánh giá tư duy năm 2024

Hà Nội (TTXVN 24/9) Đại học Bách khoa Hà Nội chính thức công bố lịch 6 đợt thi Đánh giá tư duy năm 2024, tạo điều kiện cho thí sinh được lựa chọn kết quả tốt nhất trong công tác xét tuyển. Thí sinh tham gia Kỳ thi Đánh giá tư duy sẽ được cấp giấy chứng nhận kết quả thi có thời hạn trong hai năm và có thể sử dụng điểm số TSA để đăng ký xét tuyển vào các trường đại học chấp nhận kết quả này.
Xuất bản:Thứ hai, 25/09/2023 05:00 (GMT+7)