Đã có 1.246 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 14/12/2020)