CPI tháng 3/2023 giảm 0,23%
#IG-116740

Kinh tế - Hội nhập

CPI tháng 3/2023 giảm 0,23%

Hà Nội (TTXVN 29/3) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2023 giảm 0,23% so với tháng trước. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 6 nhóm hàng giảm giá, 5 nhóm hàng tăng giá so với tháng trước.
Xuất bản:Thứ tư, 29/03/2023 15:38 (GMT+7)