Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

COVID-19 tấn công ngành du lịch của các nền kinh tế lớn

COVID-19 tấn công ngành du lịch của các nền kinh tế lớn

Hà Nội (TTXVN 26/7) Ở các nền kinh tế lớn như Mexico, Tây Ban Nha, COVID-19 tấn công ngành du lịch đồng nghĩa với hơn 14% GDP bị đe dọa.

 • Ngày:
  26/07/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ