Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

COVID-19 đe doạn thành tựu trong hợp tác vì phát triển bền vững

COVID-19 đe doạn thành tựu trong hợp tác vì phát triển bền vững

Hà Nội (TTXVN 10/9) Đại dịch COVID-19 đang đe dọa những thành tựu trong hợp tác vì phát triển bền vững, khi trao đổi thương mại, đầu tư trực tiếp nước ngoài và kiều hối dự kiến đều giảm.

 • Ngày:
  10/09/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ