COVID-19 đe doạn thành tựu trong hợp tác vì phát triển bền vững
#IG-17589

Kinh tế - Hội nhập

COVID-19 đe doạn thành tựu trong hợp tác vì phát triển bền vững

Hà Nội (TTXVN 10/9) Đại dịch COVID-19 đang đe dọa những thành tựu trong hợp tác vì phát triển bền vững, khi trao đổi thương mại, đầu tư trực tiếp nước ngoài và kiều hối dự kiến đều giảm.
Xuất bản:Thứ năm, 10/09/2020 09:57 (GMT+7)