Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng năm 2022: Không dừng, không nghỉ
#IG-116177

Chính trị - Ngoại giao

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng năm 2022: Không dừng, không nghỉ

Hà Nội (TTXVN 11/1) Ngày 10/1/2023, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng tiếp tục được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện với tinh thần quyết tâm, quyết liệt “không dừng, không nghỉ”, “không chùng xuống”, góp phần khẳng định trách nhiệm và quyết tâm cao trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Xuất bản:Thứ tư, 11/01/2023 05:50 (GMT+7)