Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Công tác bình đẳng giới ghi nhận những bước tiến nhất định

Công tác bình đẳng giới ghi nhận những bước tiến nhất định

Hà Nội (TTXVN 26/10) Sau gần 10 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020, công tác bình đẳng giới đạt được một số bước tiến nhất định.

 • Ngày:
  26/10/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ