Cơ hội và thách thức của Việt Nam khi triển khai EVFTA
#IG-16607

Kinh tế - Hội nhập

Cơ hội và thách thức của Việt Nam khi triển khai EVFTA

Hà Nội (TTXVN 15/6) Việc triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm tận dụng các cơ hội, đồng thời xử lý tốt những thách thức sẽ đem lại nhiều lợi ích, gia tăng nội lực và tính tự chủ của nền kinh tế, nâng cao vị thế của Việt Nam trong quan hệ với EU và các đối tác.
Xuất bản:Thứ hai, 15/06/2020 18:51 (GMT+7)