Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Cơ cấu nợ công ở Việt Nam

Cơ cấu nợ công ở Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 17/7) Cơ cấu nợ công đến cuối năm 2015 gồm nợ Chính phủ chiếm 80,8%, nợ được Chính phủ bảo lãnh chiếm 17,8% và nợ chính quyền địa phương chiếm 1,4%.

 • Ngày:
  17/07/2016
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ