Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công

Cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công

Hà Nội (TTXVN 27/6) Chính phủ vừa ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về Chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.

 • Ngày:
  27/06/2017
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ