Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
#IG-20987

Văn hóa - Xã hội

Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Hà Nội (TTXVN 29/7) Theo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (được thông qua tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV), tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình này giai đoạn 2021-2025 tối thiểu là 75.000 tỷ đồng.
Xuất bản:Thứ năm, 29/07/2021 16:14 (GMT+7)