Chính sách có hiệu lực từ tháng 2/2023: Quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân
#IG-116273

Chính trị - Ngoại giao

Chính sách có hiệu lực từ tháng 2/2023: Quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân

Hà Nội (TTXVN 31/1) Nghị định số 103/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/12/2022, có hiệu lực từ 1/2/2023 quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân.
Xuất bản:Thứ ba, 31/01/2023 06:01 (GMT+7)