Chính sách có hiệu lực từ tháng 2/2023: Các trường hợp ký hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
#IG-116277

Chính trị - Ngoại giao

Chính sách có hiệu lực từ tháng 2/2023: Các trường hợp ký hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

Hà Nội (TTXVN 31/1) Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập có hiệu lực từ ngày 22/2/2023.
Xuất bản:Thứ ba, 31/01/2023 06:01 (GMT+7)