Chính phủ thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt
#IG-11878

Kinh tế - Hội nhập

Chính phủ thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

Hà Nội (TTXVN 10/1) Việc thanh toán không dùng tiền mặt là một bước đi hướng đến phát triển Chính phủ điện tử, do vậy, Chính phủ luôn ủng hộ và đã có các quy định của pháp luật để phát triển thanh toán không dùng tiền mặt.
Xuất bản:Thứ năm, 10/01/2019 15:53 (GMT+7)