Chiến thắng Tây Bắc năm 1952: Bước trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam
#IG-105403

Quốc phòng - An ninh

Chiến thắng Tây Bắc năm 1952: Bước trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 15/10) Ngày 14/10/1952, Chiến dịch Tây Bắc chính thức mở màn với đợt tiến công đầu tiên vào phân khu Nghĩa Lộ, tiêu diệt tuyến phòng thủ vành đai ngoài Tây Bắc của địch. Sau gần 2 tháng (14/10 đến 10/12/1952), quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Tây Bắc 1952. Chiến thắng này đã đi vào lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc, là một trong những chiến công oanh liệt, có ý nghĩa chiến lược, làm chuyển biến cục diện chiến tranh theo hướng có lợi cho ta, góp phần tạo thế và lực mới tiến tới giành thắng lợi cuối cùng trong chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954.
Xuất bản:Thứ bảy, 15/10/2022 05:49 (GMT+7)