Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030: Phát triển hạ tầng dữ liệu
#IG-210257

Kinh tế - Hội nhập

Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030: Phát triển hạ tầng dữ liệu

Hà Nội (TTXVN 7/2) Chiến lược dữ liệu quốc gia đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% các Trung tâm dữ liệu quốc gia, Trung tâm dữ liệu vùng, khu vực, Trung tâm cấp quốc gia về lưu trữ dữ liệu lớn và tính toán hiệu năng cao trên cả nước được bảo đảm kết nối thành công, tạo thành một mạng lưới chia sẻ năng lực tính toán, xử lý dữ liệu lớn phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa của đất nước...
Xuất bản:Thứ tư, 07/02/2024 10:46 (GMT+7)
Chuyên đề: CHUYỂN ĐỔI SỐ