Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030: Phát triển dữ liệu phục vụ Chính phủ số (phần 2)
#IG-210247

Kinh tế - Hội nhập

Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030: Phát triển dữ liệu phục vụ Chính phủ số (phần 2)

Hà Nội (TTXVN 7/2) Dữ liệu là nguồn tài nguyên mới, là yếu tố then chốt cho chuyển đổi số quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh và phục vụ lợi ích người dân. Phát triển dữ liệu phục vụ Chính phủ số góp phần chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế, đưa Việt Nam vượt qua mức thu nhập trung bình thấp, đạt mức thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và đạt mức thu nhập cao vào năm 2045.
Xuất bản:Thứ tư, 07/02/2024 10:47 (GMT+7)
Chuyên đề: CHUYỂN ĐỔI SỐ