Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030: Bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng
#IG-210245

Kinh tế - Hội nhập

Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030: Bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng

Hà Nội (TTXVN 7/2) Chiến lược dữ liệu quốc gia đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% các cơ sở dữ liệu quốc gia cơ sở dữ liệu dùng chung, chuyên ngành và cơ sở dữ liệu quan trọng của các bộ, ngành, địa phương được triển khai phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ và mô hình bảo vệ 4 lớp, đồng thời triển khai các hoạt động bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin theo quy định của pháp luật về an ninh mạng.
Xuất bản:Thứ tư, 07/02/2024 11:10 (GMT+7)
Chuyên đề: CHUYỂN ĐỔI SỐ