Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính 2023 (SIPAS 2023): Quảng Ninh dẫn đầu
#IG-210946

Chính trị - Ngoại giao

Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính 2023 (SIPAS 2023): Quảng Ninh dẫn đầu

Hà Nội (TTXVN 17/4) Người dân hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước nói chung trong cả nước năm 2023 (SIPAS 2023) ở mức 82,66%, tăng 2,58% so với năm 2022 (80,08%). Mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước ở 63 tỉnh, thành phố nằm trong khoảng 75,03% - 90,61%. Trong đó, Quảng Ninh nhận được mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước nói chung cao nhất với 90,61%.
Xuất bản:Thứ tư, 17/04/2024 16:16 (GMT+7)