Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) 2023: Bộ Tư pháp vươn lên đứng đầu
#IG-210947

Chính trị - Ngoại giao

Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) 2023: Bộ Tư pháp vươn lên đứng đầu

Hà Nội (TTXVN 17/4) Năm 2023, giá trị trung bình Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) của 17 bộ, cơ quan ngang bộ là 84,38%, tăng 0,33% so với năm 2022. Có 10/17 bộ có Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 trên mức giá trị trung bình. Bộ Tư pháp dẫn đầu bảng Chỉ số cải cách hành chính năm 2023, đạt 89,95%.
Xuất bản:Thứ tư, 17/04/2024 16:20 (GMT+7)