Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Châu Âu và các chính sách hỗ trợ phát triển điện gió

Châu Âu và các chính sách hỗ trợ phát triển điện gió

Hà Nội (TTXVN 17/9) Công nghệ khai thác sức gió ngoài khơi của các công ty năng lượng lớn ở châu Âu có thể tạo ra điện giá rẻ ngang với nhiên liệu hóa thạch trong vòng một thập niên tới, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho khu vực này. Tuy nhiên, để khả năng đó thành hiện thực, các quản lý cần có chiến lược và các chính sách hỗ trợ phát triển lĩnh vực này, nhằm thu hút các nhà đầu tư vào ngành công nghiệp tiềm năng này.

 • Ngày:
  17/09/2016
 • Định dạng:
  JPG
 • Chuyên mục:
  Tin đồ họa thế giới
 • Category:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ