Chặng đường vươn tới mức vốn hóa khủng 2.000 tỷ USD của Apple