Cầu Hoàng Văn Thụ của Hải Phòng - Những thông số cơ bản