Cảnh cáo ông Mai Tiến Dũng  Nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
#IG-116199

Chính trị - Ngoại giao

Cảnh cáo ông Mai Tiến Dũng Nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Hà Nội (TTXVN 14/1) Ngày 13/1/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
Xuất bản:Thứ bảy, 14/01/2023 05:47 (GMT+7)
Chuyên đề: KỶ LUẬT