Cách chuẩn hóa thông tin thuê bao đối với nhà mạng MobiFone
#IG-116700

Văn hóa - Xã hội

Cách chuẩn hóa thông tin thuê bao đối với nhà mạng MobiFone

Hà Nội (TTXVN 26/3) Sau ngày 31/3/2023, thuê bao không chuẩn hóa thông tin theo dữ liệu cư dân quốc gia sẽ bị khóa một chiều. Người dùng cần kiểm tra để sớm chỉnh sửa thông tin nếu chưa chính xác. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã có văn bản hướng dẫn người dân cách chuẩn hóa thông tin thuê bao thông quá các trang web/ của các nhà mạng. Dưới đây là cách chuẩn hoá thông tin thuê bao đối với nhà mạng MobiFone.
Xuất bản:Chủ nhật, 26/03/2023 06:00 (GMT+7)