Các trường THCS tại Hà Nội tuyển sinh lớp 6 theo chương trình song bằng
#IG-16241

Giáo dục - Khoa Học

Các trường THCS tại Hà Nội tuyển sinh lớp 6 theo chương trình song bằng

Hà Nội (TTXVN 11/5) 7 trường THCS tại Hà Nội tiếp tục tuyển học sinh lớp 6 học theo chương trình song bằng THCS quốc gia Việt Nam và chương trình giáo dục nhận chứng chỉ trung học quốc tế IGCSE.
Xuất bản:Thứ hai, 11/05/2020 18:12 (GMT+7)