Các quốc gia Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)
#IG-02905

Kinh tế - Hội nhập

Các quốc gia Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)

Hà Nội (TTXVN 19/6) Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) là một hiệp định thương mại tự do, bao gồm 10 nước thành viên ASEAN và 6 quốc gia mà ASEAN đã ký Hiệp định thương mại tự do.
Xuất bản:Chủ nhật, 19/06/2016 09:30 (GMT+7)