Các loại giấy tờ có thể xuất trình khi bay nội địa đối với hành khách mang quốc tịch nước ngoài từ đủ 14 tuổi trở lên
#IG-210278

Chính trị - Ngoại giao

Các loại giấy tờ có thể xuất trình khi bay nội địa đối với hành khách mang quốc tịch nước ngoài từ đủ 14 tuổi trở lên

Hà Nội (TTXVN 12/2) Theo Thông tư 42/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải, từ 15/2/2024, hành khách mang quốc tịch nước ngoài từ đủ 14 tuổi trở lên khi làm thủ tục đi tàu bay trên các chuyến bay nội địa phải xuất trình một trong các loại giấy tờ hoặc dữ liệu điện tử có giá trị pháp lý tương đương sau: