Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Các cuộc bầu cử dự kiến ở châu Âu năm 2021

Các cuộc bầu cử dự kiến ở châu Âu năm 2021

Hà Nội (TTXVN 12/1) Dưới đây là những cuộc bầu cử đáng chú ý, có khả năng làm thay đổi cục diện chính trị, dự kiến diễn ra ở châu Âu trong năm 2021.

 • Ngày:
  12/01/2021
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ