Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan
#IG-19774

Chính trị - Ngoại giao

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan

Hà Nội (TTXVN 8/4) Ngày 8/4/2021, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV phê chuẩn bổ nhiệm đồng chí Lê Minh Hoan giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.