Bổ sung thông tin “nơi sinh” vào hộ chiếu cấp cho công dân Việt Nam
#IG-115684

Chính trị - Ngoại giao

Bổ sung thông tin “nơi sinh” vào hộ chiếu cấp cho công dân Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 17/11) Nghị quyết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV thông qua ngày 15/11/2022 đã quyết nghị bổ sung thông tin “nơi sinh” vào hộ chiếu cấp cho công dân Việt Nam, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho người dân khi thực hiện hoạt động nhập cảnh tại các nước. Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để triển khai thực hiện.
Xuất bản:Thứ năm, 17/11/2022 16:13 (GMT+7)