Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba khóa VII
#IG-02658

Chính trị - Ngoại giao

Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba khóa VII

Hà Nội (TTXVN 20/4) Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII của Đảng Cộng sản Cuba diễn ra tại thủ đô La Habana từ ngày 16 đến 19/4/2016, với sự tham dự của 1.000 đại biểu chính thức và 280 khách mời. Đại hội đã bầu chọn Ban Chấp hành Trung ương khóa mới và Ban lãnh đạo Đảng. Bộ Chính trị khóa mới của Đảng Cộng sản Cuba gồm 17 người.
Xuất bản:Thứ tư, 20/04/2016 16:04 (GMT+7)