BHXH Việt Nam thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
#IG-42121

Văn hóa - Xã hội

BHXH Việt Nam thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Hà Nội (TTXVN 12/11) Theo thống kê của BHXH Việt Nam, tính đến hết ngày 8/11/2021, BHXH các địa phương đã giải quyết hưởng hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho hơn 10,3 triệu lao động tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 790 đơn vị với 149.369 lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất xác nhận danh sách cho 2.365.102 người lao động của 63.067 đơn vị sử dụng lao động để hưởng các chính sách hỗ trợ tại 63 tỉnh, thành phố.
Xuất bản:Thứ sáu, 12/11/2021 06:02 (GMT+7)