Bến Tre đạt điểm chỉ số PAPI 2019 cao nhất
#IG-16096

Chính trị - Ngoại giao

Bến Tre đạt điểm chỉ số PAPI 2019 cao nhất

Hà Nội (TTXVN 28/4) Kết quả Chỉ số PAPI 2019 cho thấy, có 16 tỉnh/thành phố đạt điểm chỉ số cao nhất; 16 tỉnh/thành phố đạt điểm chỉ số trung bình cao; 15 tỉnh/thành phố đạt điểm chỉ số trung bình thấp và 16 tỉnh/thành phố đạt điểm chỉ số thấp nhất.
Xuất bản:Thứ ba, 28/04/2020 17:54 (GMT+7)