Bảo hiểm xã hội - trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội
#IG-15260

Văn hóa - Xã hội

Bảo hiểm xã hội - trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội

Hà Nội (TTXVN 16/2) 25 năm qua (1995-2020), các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đi vào cuộc sống, góp phần dệt nên “lưới An sinh xã hội” bao phủ, bảo đảm cuộc sống cho người lao động và Nhân dân...
Xuất bản:Chủ nhật, 16/02/2020 14:32 (GMT+7)