Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2015
#IG-02558

Kinh tế - Hội nhập

Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2015

Hà Nội (TTXVN 31/3) Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) nhằm đánh giá, xếp hạng môi trường kinh doanh, chất lượng điều hành kinh tế và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền 63 tỉnh/thành phố Việt Nam
Xuất bản:Thứ năm, 31/03/2016 15:05 (GMT+7)