Ban hành bảng giá đất hằng năm từ ngày 1/1/2026
#IG-210359

Chính trị - Ngoại giao

Ban hành bảng giá đất hằng năm từ ngày 1/1/2026

Hà Nội (TTXVN 20/2) Ngày 18/1/2024, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua Luật Đất đai, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Điều 190 và Điều 248 có hiệu lực sớm từ ngày 1/4/2024. Luật Đất đai (sửa đổi) có nhiều điểm mới quan trọng, trong đó có quy định về việc ban hành bảng giá đất hằng năm từ 1/1/2026.
Xuất bản:Thứ ba, 20/02/2024 18:33 (GMT+7)