Ban Chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết, thống nhất để đồng chí Nguyễn Thành Phong thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
#IG-105286

Chính trị - Ngoại giao

Ban Chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết, thống nhất để đồng chí Nguyễn Thành Phong thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hà Nội (TTXVN 3/10) Ngày 3/10/2022, trong ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết, thống nhất để đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Xuất bản:Thứ hai, 03/10/2022 20:06 (GMT+7)
Chuyên đề: KỶ LUẬT