Ban Chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết, thống nhất để đồng chí Huỳnh Tấn Việt thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
#IG-105285

Chính trị - Ngoại giao

Ban Chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết, thống nhất để đồng chí Huỳnh Tấn Việt thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hà Nội (TTXVN 3/10) Ngày 3/10/2022, trong ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết, thống nhất để đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Xuất bản:Thứ hai, 03/10/2022 19:12 (GMT+7)
Chuyên đề: KỶ LUẬT