Ban Chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết, thống nhất để đồng chí Bùi Nhật Quang thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
#IG-105287

Chính trị - Ngoại giao

Ban Chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết, thống nhất để đồng chí Bùi Nhật Quang thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hà Nội (TTXVN 3/10) Ngày 3/10/2022, trong ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết, thống nhất để đồng chí Bùi Nhật Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Xuất bản:Thứ hai, 03/10/2022 20:29 (GMT+7)
Chuyên đề: KỶ LUẬT