Bắc Ninh: GRDP 9 tháng năm 2022 tăng 10,04%
#IG-105193

Kinh tế - Hội nhập

Bắc Ninh: GRDP 9 tháng năm 2022 tăng 10,04%

Hà Nội (TTXVN 24/9) 9 tháng năm 2022, kinh tế Bắc Ninh đạt được những kết quả khá tích cực. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế đều tăng cao so với cùng kỳ như: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 10,04%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 13%, doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 40%…
Xuất bản:Thứ bảy, 24/09/2022 05:50 (GMT+7)