Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Bác Hồ đã tập những môn thể thao nào?

Bác Hồ đã tập những môn thể thao nào?

Hà Nội (TTXVN 15/5) Bác Hồ là tấm gương sáng về nhiều lĩnh vực, trong đó có tinh thần rèn luyện thể thao để giữ gìn sức khoẻ, nâng cao thể lực phụng sự Tổ quốc và nhân dân.

 • Ngày:
  15/05/2015
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Thể thao - Nghệ thuật
 • [Download]
 • Trang chủ