ADB giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam